DMCA

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -beleid

AppsApk.com ('AppsApk') is een online serviceprovider onder titel II van de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC-sectie 512 ('DMCA'). We bieden eigenaren van legale auteursrechten de mogelijkheid om zelf op internet te publiceren door verschillende media te uploaden, op te slaan en weer te geven met behulp van onze services. We nemen schending van het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van legale auteursrechthouders krachtig beschermen. Als u de auteursrechteigenaar bent van inhoud die wordt weergegeven op de AppsApk.com-website (de 'Site') en u hebt geen toestemming gegeven voor het gebruik van de inhoud, moet u AppsApk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zodat wij de vermeend inbreukmakende inhoud kunnen identificeren en actie.

I. AANGEWEZEN AGENT

De aangewezen agent van AppsApk om een ​​melding te ontvangen van vermeende inbreuk onder de DMCA is: Tav: Copyright Agent Contact Na ontvangst van de juiste kennisgeving van beweerde inbreuk, zal AppsApk de procedures volgen die hierin en in de DMCA zijn uiteengezet.

II. KLACHTENPROCEDURES VOOR EIGENAARS VAN AUTEURSRECHTEN

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht: een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het bedrijf in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om het bedrijf in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. Als u alle bovenstaande informatie niet opneemt, kan de verwerking of de DCMA-melding vertraging oplopen. Houd er ook rekening mee dat volgens de toepasselijke wetgeving, 17 USC 512 (f), elke persoon die willens en wetens onjuist aangeeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

III. AppsApk RESPONSE

AppsApk volgt de procedures in de DCMA, die een kennisgeving- en verwijderingsprocedure voorschrijven, onder voorbehoud van het recht van de gebruiker om een ​​tegenvordering in te dienen die rechtmatig gebruik van de gehandicapte werken claimt. Er wordt verwacht dat alle gebruikers van een deel van de site de toepasselijke auteursrechten zullen naleven. Als AppsApk echter de juiste melding ontvangt van geclaimde inbreuk op het auteursrecht, zal het snel reageren door het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit, te verwijderen of uit te schakelen, op voorwaarde dat al dergelijke claims zijn onderzocht en vastgesteld geldig te zijn door AppsApk naar eigen goeddunken van AppsApk. AppsApk zal de toepasselijke bepalingen van de DMCA naleven in geval van een tegenvordering.

IV. Tegenvordering

In overeenstemming met de Servicevoorwaardenovereenkomst waarmee alle gebruikers van AppsApk.com akkoord gaan alvorens AppsApk.com te gebruiken, zijn alle gebruikers verplicht om alleen wettig verworven creatieve werken als website-inhoud te gebruiken en kan de toegang van een gebruiker worden uitgeschakeld na ontvangst van bericht dat inbreukmakend materiaal is ingediend. AppsApk respecteert ook de legitieme belangen van gebruikers om legaal media-inhoud te gebruiken, een reactie te mogen geven op claims van inbreuk en het verkrijgen van tijdig herstel van toegang tot inhoud die is uitgeschakeld vanwege een auteursrechtklacht. Geef de volgende informatie op om een ​​juiste tegenvordering te schrijven:

Geef aan dat toegang tot uw inhoud is uitgeschakeld vanwege de werking van de kennisgevings- en verwijderingsprocedure.

Identificeer het materiaal dat is verwijderd en geef de URL aan voordat het wordt verwijderd.

Staat, op straffe van meineed:

Uw naam, adres en telefoonnummer.

Dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal.

Dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres zich bevindt.

Om uw DMCA-rechten uit te oefenen, moet u uw tegenvordering sturen naar de aangewezen agent voor AppsApk, wiens contactgegevens zijn:
Ter attentie van: Copyright Agent
E-mail: neem contact op met [at] appsapk.com (vervang [at] door @)

V. HERHALENDE INBREUKEN

In gepaste omstandigheden kan AppsApk naar eigen goeddunken de autorisatie beëindigen van gebruikers van zijn systeem of netwerk die herhaaldelijk inbreuk maken.

VI. ACCOMMODATIE VAN STANDAARD TECHNISCHE MAATREGELEN

Het is AppsApk-beleid om tegemoet te komen aan en niet te interfereren met standaard technische maatregelen die volgens de omstandigheden redelijk zijn, dat wil zeggen technische maatregelen die door auteursrechteigenaren worden gebruikt om auteursrechtelijk beschermde werken te identificeren of te beschermen.